Verpleging Moerbeke

Elke zorgvrager heeft gelukkig veel rechten, één ervan is dat uw gegevens terdege worden bewaard.  Door onze zorgen te aanvaarden gaat u automatisch akkoord met onderstaande GDPR

GDPR


Algemene privacyverklaring (GDPR)


"VerplegingMoerbeke” is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van Thuisverpleging Yoeri Dick. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die u eventueel via onze website zou kunnen bereiken. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. Als Thuisverpleging Yoeri Dick zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.


Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

VerplegingMoerbeke  t.a.v.Dick Yoeri Sportlaan 3, 9180 Moerbeke, 0498331377 of yoeri@yd-thuisverpleging.be


Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail) voor bepaalde diensten of verzorging vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van VerplegingMoerbeke of op die van een essentiële derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij vragen steeds om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de medische zorgen die door ons worden verstrekt, tenzij we vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Deze gegevens/doelen worden verwerkt in een verwerkingsregister.


Recht op informatie

Op eenvoudige vraag van de patiënt kunnen wij hem/haar alle persoonsgegevens bezorgen waarover wij beschikken.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, enkel intern in onze groep. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Enkel indien er een wettelijk onderbouwde vraag is van een officieel controleorgaan, kunnen wij ingaan op deze vraag om hun gegevens te verstrekken (controle RIZIV bijvoorbeeld). Ook indien u als zorgvrager gediagnosticeerd bent met dementie kunnen wij rechtstreeks met de houder van uw globaal medisch dossier (uw vaste huisarts) communiceren, digitale communicatie zal echter altijd via beveiligde kanalen gebeuren.  Wondzorgevoluties worden ook steeds gecommuniceerd met uw huisarts ikv de wetgeving omtrent wondzorg die is ingegaan op 1 december 2022.


Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle patiënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Het bijhouden van het aan het rijksregisternummer gekoppeld verpleegdossier zijn wij echter verplicht.


Website

De website www.yd-thuisvepleging.be en de eraan gelinkte www.verplegingmoerbeke.be maakt GEEN gebruik van cookies om het surfgedrag na te gaan. De teller registreert enkel de bezoekersaantallen. De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere website’s. In geen geval is thuisverpleging yoeri dick verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze derde partij.

Persoonlijke informatie bekomen via het contactformulier dient enkel in functie van de verzorging van de patiënt en/of de aangevraagde dienst.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

De patiënt kan vragen om zijn gegevens aan te passen of deze uit onze bestanden te schrappen. In het laatste geval zijn we echter wettelijk verplicht om de minimale gegevens nog de wettelijk bepaalde tijd bij te houden.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.


Klachten

We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen zoals hierboven vermeldt.


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit(GBA),
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 (0)2274 48 00
Fax +32 (0)2274 48 35
E-mail:contact@apd-gba.be

De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn elke werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag en donderdag: 13.00 uur tot 16.30 uur
Dinsdag: 08.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 16.30 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur


Wijzigingen privacy statement

Thuisverpleging Yoeri Dick kan zijn privacy statement wijzigen.
Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Het is dan ook aan te bevelen om regelmatig deze pagina te bezoeken.
Onderhavig privacy statement werd opgesteld op 22 april 2019.